Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đâị hiệu Hội đồng nhân dân phường Nam Thành khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2021
Số ký hiệu văn bản 02/NQ-UBBC
Ngày ban hành 28/05/2021
Ngày hiệu lực 28/05/2021
Trích yếu nội dung Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đâị hiệu Hội đồng nhân dân phường Nam Thành khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Phạm Đức Thế
Tài liệu đính kèm Công bố kết quả bầu cử_0001.pdf